poniedziałek, 2 maja 2011

Magic Boss Key

Wynalazek ukrywający w ułamku sekundy cały pulpit lub tylko wybrane okna i programy oraz wyłączający dźwięk. Wszytko to za naciśnięciem jednego klawisza ewentualnie dwóch :) Przydatna sprawa w sytuacjach wymagających szybkiego ukrycia aplikacji i okien z zawartościami, które z jakiś powodów inna osoba zobaczyć nie powinna. Wadą programu jest wyłączanie dźwięku globalnie a nie selektywnie dla określonej aplikacji. Menu nie należy do skomplikowanych. Znajduje się tam kilka opcji:

Hide/Show windows hot key: left mouse button + right mouse button  - nic innego jak wyświetlanie i ukrywanie przez równoczesne naciśnięcie R i L przycisku myszy
Hide/Show windows hot key: F12  - jak w pkt.1 lecz przy pomocy klawisza funkcyjnego F12
Enable Boss Key to Hide All Desktop Icons  - ukrywanie wszystkich ikon pulpitu wraz z oknami oraz zakładek na pasku zadań pozostający widocznym
Enable Boss Key to Hide Taskbar  - całkowite ukrycie paska zadań wraz z oknami, ikony pulpitu pozostają widoczne.
Mute the sound when the windows are hidden  -wyłączenie dźwięku
Automatically run when the system starts  - uruchamianie się programu z Windowsem

Wyboru okien jakie nie mają być ukrywane dokonuje się w głównym oknie Magicznego Klucza Szefa.
Program nie ukrywa procesów ani ikon w trayu.

98/Me/W2k/XP/Vista/W7
strona domowa:   http://www.magictweak.com/freeutil/magicboss/magicboss.php
pobieranie:   http://www.magictweak.com/freeutil/magicboss/magicboss.php
tapeta:   http://adni18.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz